Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение

Актуализирано: авг 24

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение е благоприятен завършек на отношенията и за двете страни. Работодателят не може да бъде изненадан от образуване на трудово дело за незаконно прекратяване на договора. Служителят получава обезщетение, което му дава време и свобода да намери нова работа.


За разлика от прекратяването по взаимно съгласие, когато не се дължи обезщетение, на основание чл. 331 от Кодекса на труда работодателят дължи не по-малко от четирикратния размер на последното изплатено месечно брутно трудово възнаграждение.


Предложението се инициира от работодателя и трябва да достигне до служителят, като подписът, че го е получил не означава изрично изявление за приемане на условията. Служителят, ако не отговори писмено в 7-дневен срок се счита, че отказва предложението.


Съгласието и предложението, следва да е ясно и недвусмислено, и не поражда действие, ако бъде оттеглено и съобщението за оттеглянето стигне до насрещната страна преди или едновременно с приемането.


Обезщетението следва да се плати в 1-месечен срок от датата на прекратяването на договора, в противен случай основанието за прекратяване отпада.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

210 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички