top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прекратяване на трудовия договор срещу уговорено обезщетение

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение е благоприятен завършек на отношенията и за двете страни. Работодателят не може да бъде изненадан от образуване на трудово дело за незаконно прекратяване на договора. Служителят получава обезщетение, което му дава време и свобода да намери нова работа.


Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Размер.

За разлика от прекратяването по взаимно съгласие, когато не се дължи обезщетение, на основание чл. 331 от Кодекса на труда работодателят дължи не по-малко от четирикратния размер на последното изплатено месечно брутно трудово възнаграждение.


Предложение и съгласие

Предложението се инициира от работодателя и трябва да достигне до служителят, като подписът, че го е получил не означава изрично изявление за приемане на условията. Служителят, ако не отговори писмено в 7-дневен срок се счита, че отказва предложението.


Съгласието и предложението, следва да е ясно и недвусмислено, и не поражда действие, ако бъде оттеглено и съобщението за оттеглянето стигне до насрещната страна преди или едновременно с приемането.


Изплащане на обезщетението

Обезщетението следва да се плати в 1-месечен срок от датата на прекратяването на договора, в противен случай основанието за прекратяване отпада.


При прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение, свържете се с нас, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page