top of page

Екип

адв. Светослав Григоров

Съосновател и представляващ съдружник

Вписан в САК през 2014г., практикуващ адвокат в сферата на гражданско, трудово, търговско и наказателно право.

+359 878 393 696

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

адв. Тодор Станев

Съосновател и представляващ съдружник

Вписан в САК през 2014г., практикуващ адвокат в сферата на административно, данъчно, търговско и наказателно право.

+359 886 94 98 14

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page