top of page

 

Защита на личните данни

Задължения за защита на личните данни в раздел "Статии":

Администраторът поема отговорност за защита на Вашите лични данни, които предоставяте, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното им движение​

Използва се технологията „бисквитки“. В секция "Контакти" има поле за електронна поща, което потребителят може да предостави доброволно, за да изпрати съобщение до svetoslav.grigorov@gmail.com. Електронната поща не се използва за никакви други цели и предоставянето ѝ е с цел да се получи отговор на направеното запитване.

Използват се само функционални информационни данни, които са необходими за функциониране на услугата и за срок не по-дълъг от технологично необходимия. С тях ви предоставим желаната функционалност при зареждане на сайта. За целта използваме анонимни бисквитки. Ако не желаете да съхраняваме тези бисквитки, моля изтрийте бисквитките от браузъра си. Сайтът не предлага реклами, не събира данни за реклами, маркетингови цели и други такива.

 

Права на защита на личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, имате право да получите информация за обработваните данни, да получите достъп до тези данни, да поискате изтриване на данните при определени условия, във всеки момент да поискате да бъдат коригирани неточните данни или да бъде ограничено тяхното обработване, да оттеглите съгласието си за обработване, когато то е било единствено основание за това, да получите данните си в структуриран вид и да ги прехвърлите на друг администратор или да възразите срещу обработването на данните в определени случаи. Имате право и да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че е налице нарушение на закона при обработването на Вашите данни.

Съгласие

След 25 май 2018г., съгласно Регламента за защита на личните данни, е необходимо да изявите изричното си съгласие за обработване на данните ви.

 

Задълженията на адвоката за защита на личните данни

Обработването на лични данни от администратори на лични данни е законосъобразно, когато е налице някое от основанията изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR).

Съгласно становище на Комисия за защита на личните данни, по правило не е необходимо отделно съгласие от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработване на личните им данни от администратори в хода на тяхната обичайна професионална дейност – каквито са  адвокатите.

bottom of page