top of page

 

Общи условия

Общи положения

Настоящите Общи условия представляват споразумение между адвокат Светослав Григоров от Софийска адвокатска колегия, личен № 1300642610, Булстат: 179588719, в качеството му на собственик на интернет страницата www.snglawfirm.com, от една страна и и всеки един потребител, който използва страницата или юридическите услуги, от друга.

Използването на уебсайта www.snglawfirm.com, означава че се съгласявате с определения ред и условия за предоставяне на юридически услуги от адвокат Светослав Григоров.

Интернет страницата www.snglawfirm.com се ръководи от адвокат Светослав Григоров, вписан с Решение на АС №27 / 22.07.2014 на Софийски адвокатски съвет, първоначално вписване в регистъра на колегията 07.08.2014г. Регистрирано под личен № 1300642610. Адрес на упражняване на дейността: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. "Балканджи Йово" № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16. Адвокатът е вписан под № 179588719 в регистър Булстат. Няма регистрация по реда на ЗДДС.

Контакти:

Адрес на кантората: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. "Балканджи Йово" № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16

Електронна поща: snglawoffice@gmail.com

Телефон за контакт: +359 878 393 696

Работно време: от понеделник до петък – от 08.00 до 17:00 часа

Нормативна уредба

Упражняването на адвокатската професия се регулира от Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Дейноста на адвокат Светослав Григоров се контолира пряко от Софийска адвокатска колегия.

Потребителите се закрилят от Комисия за защита на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите, а личните им данни от Комисия за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

Адвокатът, упражняващ професията има сключена застраховка "Професионална отговорност".

Обща информация

Личната информация, която се изисква при попълване на формата "Изпрати запитване" (име, електронна поща, , телефон и съдържанието на събощението), svetoslav.grigorov@snglawfirm.com, тел.: 0878 393 696 или Viber, попада под поверителността на адвокатската тайна.

Адвокат Светослав Григоров не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията в раздел Статии. Разработените теми имат информативен характер и не са правен съвет.

bottom of page