top of page

 

Общи условия

Общи положения

Настоящите Общи условия представляват споразумение между Адвокатско дружество "Станев и Григоров", ЕИК 177232329, в качеството му на собственик на интернет страницата www.snglawfirm.com, от една страна и и всеки един потребител, който използва страницата или юридическите услуги, от друга.

Използването на уебсайта www.snglawfirm.com, означава че се съгласявате с определения ред и условия за предоставяне на юридически услуги от Адвокатско дружество "Станев и Григоров".

Интернет страницата www.snglawfirm.com се ръководи от Адвокатско дружество "Станев и Григоров", вписано с Решение на АС №28 / 05.09.2017 на Софийски адвокатски съвет, първоначално вписване в регистъра на колегията 21.09.2017г. Регистрирано под личен № 2900049510. Адрес на упражняване на дейността: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. "Балканджи Йово" № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16. Дружеството е вписано под № 177232329 в регистър Булстат. Няма регистрация по реда на ЗДДС.

Съдружници и представляващи поотделно са: адв. Светослав Маринов Григоров с личен № 1300642610 и адв. Тодор Георгиев Станев с личен № 1000642710.

Контакти:

Адрес на кантората: гр. София, 1612, ж.к. Лагера, ул. "Балканджи Йово" № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 16

Електронна поща: snglawoffice@gmail.com

Телефон за контакт: +359 878 393 696

Работно време: от понеделник до петък – от 09.00 до 18:00 часа

Нормативна уредба

Упражняването на адвокатската професия се регулира от Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Дейноста на Адвокатско дружество "Станев и Григоров" се контолира пряко от Софийска адвокатска колегия.

Потребителите се закрилят от Комисия за защита на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите, а личните им данни от Комисия за защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

Адвокатите, упражняващи професията като съдружници в Адвокатско дружество "Станев и Григоров", имат сключена застраховка "Професионална отговорност".

Обща информация

Личната информация, която се изисква при попълване на формата "Изпрати запитване" (име, електронна поща, , телефон и съдържанието на събощението), snglawoffice@gmail.com, тел.: 0878 393 696 или Viber, попада под поверителността на адвокатската тайна.

Интернет страницата www.snglawfirm.com няма за цел реклама по смисъла на ЗА и ЕКА.

Адвокатско дружество "Станев и Григоров" не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията в раздел Статии. Разработените теми имат информативен характер и не са правен съвет.

bottom of page