top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Пропуснат срок за отговор на искова молба

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Получили сте искова молба и в едномесечния срок не сте подали отговор, какви са последствията.


Ако все пак подадете отговор след като е изтекъл срокът по чл. 131 ГПК и не е направено искане продължаване, съдът не го взема предвид. Ответникът може да иска възобновяване на срока, като докажете наличието на особени непредвидени обстоятелства. При неподаден писмен отговор на искова молба, ответникът губи възможността да направи възражения, както и да оспори истинността на представените с исковата молба писмени доказателства. Неподаването на писмен отговор не означава признание на иска или на фактите по делото. Ищецът не се освобождава от доказателствената си тежест.

Ответникът може и след срока за отговор на исковата молба да:

- навежда твърдения за недопустимост на иска;

- оспорва основателността на иска, свързани с прилагането на материалния и процесуалния закон;

- посочи доказателства и конкретни факти, които ще доказва с тях, както и да представи всички писмени доказателства.


Относно пропуснат срок за отговор на искова молба, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1139 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page