top of page
Търсене

Пропуснат срок за отговор на искова молба

Актуализирано: 2.06.2022 г.

Получили сте искова молба и в едномесечния срок не сте подали отговор, какви са последствията.


Ако все пак подадете отговор след като е изтекъл срокът по чл. 131 ГПК и не е направено искане продължаване, съдът не го взема предвид. Ответникът може да иска възобновяване на срока, като докажете наличието на особени непредвидени обстоятелства. При неподаден писмен отговор на искова молба, ответникът губи възможността да направи възражения, както и да оспори истинността на представените с исковата молба писмени доказателства. Неподаването на писмен отговор не означава признание на иска или на фактите по делото. Ищецът не се освобождава от доказателствената си тежест.

Ответникът може и след срока за отговор на исковата молба да:

- навежда твърдения за недопустимост на иска;

- оспорва основателността на иска, свързани с прилагането на материалния и процесуалния закон;

- посочи доказателства и конкретни факти, които ще доказва с тях, както и да представи всички писмени доказателства.


За консултация, относно пропуснат срок за отговор на искова молба, свържете се с нас, като отидете на контакти.

623 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page