top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прекратяване на трудов договор при продължаване на образованието

Прекратяване на трудов договор от работник или служител без предизвестие, при продължаване на образованието в учебно заведение на редовно обучение или постъпване на редовна докторантура, е възможно на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда.

Работникът или служителят уведомява работодателят за възникналото основание за прекратяване на трудовия договор, като входира молба в деловодството му и получава входящ номер насреща. Друг начин да се удостовери получаването на молбата от работодателя е изпращането чрез куриер с обратна разписка, като в товарителницата се посочва, че съдържанието на пратката е уведомление за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 6 от КТ.


Предизвестие от страна на работника или служителя не се дължи. Трудовият договор се смята за прекратен от момента на получаване на уведомлението от работодателя.


Относно прекратяване на трудов договор при продължаване на образованието, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

18 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page