Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Отказ от наследство

Актуализирано: юли 8

Отказ от наследство се заявява пред районния съд, където е открито наследството. Определя се според последния постоянен адрес на починалото лице.


Необходимите документи са следните:

- заявление, в което се посочва от наследството на кого се отказваш. Заверява се пред пред нотариус и стандартната такса е 25 лева;

- препис-извлечение от акт за смърт на наследодателя;

- удостоверение за наследници;

- банково платежно за внесена държавна такса по сметка на районния съд в размер на 25 лева.


Заявлението и необходимите документи се входират в регистратурата на районния съд. След няколко работни дни, по получения входящия номер, от информация, може да получите номера на състава, при който е образуваното производството. След справка в деловодството на съответния състав, получавате удостоверението за отказ от наследство.


За консултация онлайн или в кантората, както и за да използвате юридическите ни услуги, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контакти.

156 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички