top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Отказ от иск

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Отказът от иск отправен от ищеца до съда, с което окончателно се отказва от търсената с исковата молба защита. Ищецът не може да предяви наново същия иск срещу същия ответник.


Възможно е да се направи във всяка една фаза на делото. Не е нужно съгласие на ответника. Отказът не подлежи на оттегляне.


Отказът от иска може да се направи след приключване на устните състезания и преди влизане в сила на постановеното решение. Тогава съдът прекратява производството и обезсилва постановеното решение. Недопустимо е да се направи след влизане в сила на решението, а ако се заяви пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва.


Направените разноски при прекратяване на делото се присъждат на ответника, но не и на ищеца.


При отказ от иск от пълномощник, нужно е изрично упълномощаване за разпореждане с предмета на спора.


Относно отказ от иск, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1230 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page