Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Отказ от иск

Отказът от иск отправен от ищеца до съда, с което окончателно се отказва от търсената с исковата молба защита. Ищецът не може да предяви наново същия иск срещу същия ответник.


Отказът от иск може да се направи във всяка една фаза на делото. Не е нужно съгласие на ответника.


Отказът от иска може да се направи след приключване на устните състезания и преди влизане в сила на постановеното решение. Тогава съдът прекратява производството и обезсилва постановеното решение. Отказът от иск не може да се направи след влизане в сила на решението. Ако отказът от иска е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се обезсилва.


Отказът от иск не може да се оттегля.


Направените разноски при прекратяване на делото се присъждат на ответника, но не и на ищеца.


При отказ от иск от пълномощник, нужно е изрично упълномощаване за разпореждане с предмета на спора.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1 преглед0 коментари

Последни публикации

Виж всички