top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Обезщетение за неимуществени вреди при смърт от ПТП

Актуализирано: 31.07.2023 г.

След инцидента се образува досъдебно производство срещу извършителя за престъплението по реда на Наказателния кодекс. Наследниците на починалото лице се конституират като наследници на пострадалато лице. Могат да участават в производството, ако посочат адрес за призоваване. Имат право да правят искания, бележки и възражения, както и да упълномощят адвокат, който да запази интересите им.


Обезщетение от застрахователя за неимуществени вреди при смърт от ПТП

Първият вариант е обезщетение да се търси от лицето причинило ПТП-то. Прокуратурата внася обвинителен акт и производството преминава в съдебна фаза. Наследниците получават призовки за първото открито съдебно заседание. Могат да упълномощят повереник (адвокат), който да пази законовите им интереси. Претърпелите неимуществени вреди от престъплението имат право да участва в съдебното производство като частен обвинител. Молба за предявяване на граждански иск се подава най-късно до започването на разпоредителното заседание. Съдът с присъдата се произнася и по гражданския иск.


Негативите при търсене на обезщетение по този ред на следните. Претенцията за неимуществени вреди причинени при смърт от ПТП е насочена директно към извършителя. Не е ясно дали ще има финансовата обезпеченост да заплати сумите, на които е осъден.


Вторият, по-благоприятен вариант за получаване на обезщетението е предявяване на претенция пред застрахователя, при когото е била сключена полицата "Гражданска отговорност" на МПС-то на извършителя. Ако автомобилът е бил без сключена застраховка, обезщетението се заплаща от Гаранционен фонд.


Подава се заявление за изплащане на застрахователно обезщетение за неимуществени вреди по застраховка "Гражданска отговорност". Заявител може да бъде адвокат с адвокатско пълномощно, друго лице с нотариално заверено пълномощно или наследника на пострадалото лице. Посочва се номера на полицата, по която се претендира изплащане на обезщетение за неимуществени вреди. Описва се дата, час, място на застрахователното събитие, обстоятелствата и причините за настъпване на събитието и последици за здравето. Начертава се схема на събитието.


Посочва се размера на претенцията за неимуществени вреди вследствие претърпените болки и страдания. Могат да се претендират и имуществени вреди вследствие извършени разходи за лечение свързани.

Декларира се, че във връзка със застрахователното събитие не е получавано обещетение следствие на ПТП-то и не са предявени претенции по съдебен ред.


Необходими документи

Прилагат се следните официални документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие, обстоятелствата, при които то е настъпило и участието на пострадалия:

  1. Заверено копие от влязла в сила присъда и мотивите към нея;

  2. Констативен протокол за ПТП с пострадали;

  3. Акт за смърт;

  4. Удостоверение за наследници.

  5. Удостоверение за банкова сметка за получаване на застрахователното обезщетение.

Размер на обезщетенията за починал

- сърпуг: от 40 000 до 60 000 лева;

- непълнолетно дете: от 50 000 до 60 000 лева;

- пълнолетно дете: от 30 000 до 50 000 лева;

- родител: от 40 000 до 60 000 лева.

- за всички други близки: 5000 лева.

Горната граница на паричното обезщетение може да бъде увеличена с до 75% над максимума при наличието на коригиращи фактори.


Изплащане на обезщетението

След като се подаде заявлението, ако застрахователят уважи заявните претенции, предлага на наследниците на пострадалото лице сключване на споразумение. В него се урежда срок за изплащане на обезщетенията и отказ от наследниците на пострадалия за предявяване на бъдещи претенции.


Относно обезщетение за неимуществени вреди при смърт от ПТП, свържете се с нас, като отидете на контакти.

766 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page