top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Иск за установяване на трудово правоотношение

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Когато писмената форма на трудовия договор не е била спазена, установяването на възникването, съществуването, изпълнението или прекратяването на трудовото правоотношение става по съдебен ред чрез установителен иск по чл. 357 КТ, във връзка с чл. 124, ал. 1 от ГПК.


Установяване на съществуването на трудово правоотношение. Доказване.

Съществуването на трудовото правоотношение се доказва чрез свидетелски показания, признания на работодателя, съдържащи се в други документи или други доказателства, установяващи съдържанието на съществувалия документ. Например това могат да бъдат уведомление за сключване или прекратяване на трудов договор до НАП, справка от НОИ за представени осигурителен доход и други.


Трудовият договор по правната си същност съставлява диспозитивен документ, поради което с неговото доказване е установено и съществуването на волеизявлението на работодателя за възникване на трудово правоотношение между страните.


Възможно е трудовият договор да не е бил съставен като писмен документ или оригиналът да не може да бъде представен по делото не по вина на страната, която се позовава на този документ. За да бъде успешно доказано, че между страните е възникнало трудово правоотношение трябва да се докажат следните обстоятелства:

- мястото на работа;

- наименованието на длъжността и характера на работата;

- датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;

- времетраенето на трудовия договор;

- размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;

- срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор;

- основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

- продължителността на работния ден или седмица.


Давност

Искът за установяване на трудово правоотношение не се погасява по давност, тъй като съществуването на едно правоотношение може да има значение за права, които възникват в по-късен момент, когато възниква интерес от предявяването му. Следователно винаги може да се иска установяване на съществувало в миналото правоотношение, когато е от значение за настоящи права.


Относно иск за установяване на трудово правоотношение, свържете се с нас, като отидете на контакти.

436 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page