top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уволнение при закриване на част от предприятието

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Прекратяването на трудовия договор от работодателя с предизвестие, поради закриване на част от предприятието е на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Кодекса на труда.


Уволнение при закриване на част от предприятието

Когато работодателят оптимизира структурата и организацията на своята дейност, закриване на част от предприятието е налице при окончателно и занапред преустановяване на дейността на самостоятелна, относително обособена структура в нейното предприятие. „Част от предприятието“ и „структурно звено“, по смисъла на Кодекса на труда, имат едно и също юридическо съдържание.


Структурното звено е отделният елемент, част от общата структура на предприятието. Част от предприятието е обособена, относително самостоятелна организационна единица в цялостната структура на предприятието. Отличава се с относително самостоятелно ръководство, където и според извършваната относително самостоятелна дейност се полага наемен труд. Основният критерий може да е съчетан с някой от останалите: териториален, функционален, финансово-икономически, но те не го дефинират, а само отличават конкретната относително самостоятелна структура. Закриване на част от предприятието е налице, когато окончателно и занапред е преустановена относително самостоятелната дейност на структурно звено в предприятието на работодателя, което е имало относително самостоятелно ръководство и където е бил полаган наемен труд.


Налице е само вътрешно-организационно преустройство на дейността, когато се закрива свое структурно звено, но осъществяваната от него дейност не е преустановена окончателно, а се слива или се разпределя между други структурни звена или се създава ново, което продължава дейността на закритото. Дейността на закритото звено продължава, но под различна организационна форма.


При закриване на част от предприятието работодателят има право, а не задължение за подбор по чл. 329 от Кодекса на труда. Структурното звено е закрито, а за него няма предвидени длъжности по щат. Работодателят може да упражни правото на подбор, когато закритото и оставащите структурни звена на предприятието са в едно и също населено място и в оставащите има длъжности със същите или с несъществено отличаващи се трудови функции.


При прекратяване на трудов договор при закриване на част от предприятието, свържете се с нас, като отидете на контакти.

750 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page