top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Бяла книга за криптоактива на токените, обезпечени с активи

Актуализирано: 9.06.2023 г.

Емитентът е юридическо лице, изпратил уведомление за изготвената и публикувана бяла книга, която съдържа описание на:

- правилата за управление на емитента, описание на ролята, отговорностите и отчетността на третите страни;

- резерва от активи;

- правилата за попечителство на резервните активи и отделянето им;

- политиката при инвестиране на резервните активи;

- възможностите за упражняване на права;

- механизмите за гарантиране на ликвидност;

- процедурите за разглеждане на жалби;

- елементите, предмет на оповестяване.

Бяла книга на токените обезпечени с активи

Бялата книга на криптоактива съдържа кратко обобщение на нетехнически език, което се явява въведение. Не представлява оферта за продажба. Предупреждава, че решението за закупуване на токен се базира на съдържанието на книгата.

Бялата книга се изготвя в машинно четим формат, на поне един от официалните езици на държавата членка или на обичайно използван в международните финанси. Отбелязва се дата на приемане.


Отговорност по отношение на предоставената информацията в бялата книга

Koгато емитентът е предоставил информация, която не е пълна, обективна, ясна, или е подвеждаща, държателят на токените може да предяви иск за вреди, нанесени му в резултат на това. Необходимо е да представят доказателства, че това нарушение е оказало влияние върху решението за покупка на на токени.

Не е възможно предявяване на иск, ако обобщението на бялата книга е подвеждащо, неточно, непоследователно или не предоставя най-важната информация.

Ограничаване на гражданската отговорност не е допустимо, като не се изключват искове по националното законодателство.


Относно бяла книга за криптоактива на токените, обезпечени с активи, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

4 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page