top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда - при липса на качества за ефективно изпълнение на работата, трябва да отговаря на определени законови изисквания.


Мотивиране на заповедта за прекратяване на трудовия договор

На първо място, в заповедта трябва да са упоменати кои качества, които са изискуеми за длъжността и са били посочени, не се притежават, как това е установено и по какъв начин липсата им се отразява на работодателя. Освен в предвидените от закона случаи, не е необходимо работодателят да излага мотиви в акта, с който прекратява трудовото правоотношение. Независимо от това, когато прекратителното основание е свързано с преценка на личните качества на работника или служителя, в заповедта следва да се съдържат конкретни мотиви, за да може работникът или служителят да упражни правото си на защита. Доколкото разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда е обща, следва да се посочи кои знания, умения или навици липсват или да се изброи в какво се състои трайното неефективно изпълнение на работата, по какъв начин се изразява несправянето с възложената работа.


Фактически състав на уволнение поради липса на качества

Фактическият състав на приложеното уволнително основание изисква кумулативната наличност на следните елементи: трайно неефективно изпълнение на работата във времево, количествено или качествено отношение, поради липсата на качества за изпълнение на работата. Това означава фактическа липса на знания, умения и навици за изпълнение на възложената от работадетеля работа да са налице и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Работодателят трябва да посочи в заповедта за прекратяване основанието за прекратяване на трудовия договор. В този смисъл е Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021г., на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на Република България.


При уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1080 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page