top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата

Актуализирано: 2.06.2022 г.

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда - при липса на качества за ефективно изпълнение на работата, трябва да отговаря на определени законови изисквания.


Мотивиране на заповедта за прекратяване на трудовия договор

На първо място, в заповедта трябва да са упоменати кои качества, които са изискуеми за длъжността и са били посочени, не се притежават, как това е установено и по какъв начин липсата им се отразява на работодателя. Освен в предвидените от закона случаи, не е необходимо работодателят да излага мотиви в акта, с който прекратява трудовото правоотношение. Независимо от това, когато прекратителното основание е свързано с преценка на личните качества на работника или служителя, в заповедта следва да се съдържат конкретни мотиви, за да може работникът или служителят да упражни правото си на защита. Доколкото разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда е обща, следва да се посочи кои знания, умения или навици липсват или да се изброи в какво се състои трайното неефективно изпълнение на работата, по какъв начин се изразява несправянето с възложената работа.


Фактически състав на уволнението

Фактическият състав на приложеното уволнително основание изисква кумулативната наличност на следните елементи: трайно неефективно изпълнение на работата във времево, количествено или качествено отношение, поради липсата на качества за изпълнение на работата. Това означава фактическа липса на знания, умения и навици за изпълнение на възложената от работадетеля работа да са налице и към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. Работодателят трябва да посочи в заповедта за прекратяване основанието за прекратяване на трудовия договор. В този смисъл е Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021г., на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на Република България.


За консултация, относно уволнение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, свържете се с нас, като отидете на контакти.

730 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page