top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Токени за електронни пари

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Лицензиране

Токените за електронни пари, за да бъдат предлагани в ЕС, е необходимо емитентът да е:

- лицензиран кредитна институция или институция за електронни пари;

- отговорил на изискванията на Директива 2009/110/ЕО;

- публикувал e бяла книга на криптоактива;

Тези изисквания не се прилагат по отношение на токени на електронни пари, държани и разпространявани от квалифицирани инвеститори и ако за период от 12 месеца дневната цена на токените не надвишава 5 000 000 EUR.


Емитиране и откупуване на токени за електронни пари

Държателите на електронни пари получават право на вземане спрямо емитента. При поискване на държателите се изплаща стойността на електронните пари по номиналната стойност. Условията за откупуване са посочени в бялата книга, включително дължимите такси.

При забавено не повече от 30 дни изплащане, държателите могат да поискат задължението да бъде изпълнено от лицата, осигуряващи защита на средства или юридическите лица.


Забрана за начисляване на лихви

Емитентите/доставчиците не предоставят на държателите лихви или други облаги за срока на държане.


Съдържание и форма на бялата книга за криптоактива

Преди да предлагане на токени за електронни пари или допускането им до търговия, необходимо е публикуване на бяла книга за криптоактива на своя уебсайт. Съдържа следната разбираема информация:

  • Описание на емитента, проекта му, основните участници в проекта;

  • Правата и задълженията, правото на откупуване, процедурите и условията за упражняването им;

  • Технологии и стандарти за разпореждане с токените;

  • Рисковете, свързани с емитента и технологията;

  • Елементите за оповестяване.

В обобщението на бялата книга на криптоактива се посочва възможността на държателите да продадат токените по всяко време, както и условията за това.

Бялата книга е в машинно четим формати, има дата и се изготвя на поне един от официалните езици на държавата членка.

Емитентът уведомява компетентния орган, относно проекта на бялата книга и маркетингови съобщения, както и за направени промени, поне 20 дни преди публикуването.


Отговорност за информацията в бялата книга

При нарушение от страна на емитента на разпоредбите, касаещи бялата книга, държателят може да предяви иск за нанесени вреди.


Маркетингови съобщения

Отговарят на следните изисквания:

- ясно разпознаваеми;

- информацията обективна, ясна и неподвеждаща;

- информацията съответства на упоменатото в бялата книга;

- посочва се уебсайтът, където е публикувана бялата книга.

- подчертава се, че държателите по всяко време могат да поискат откупуване на токените от емитента на номинална стойност.


Инвестиране на получените средства

Средствата, получени от емитентите в замяна на токените за електронни пари и инвестирани в нискорискови активи, се инвестират в активи, деноминирани във валутата, с която е обвързан токенът за електронни пари.


Относно токени за електронни пари, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

19 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page