Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Съкратено съдебно следствие

Актуализирано: авг 24

При съкратеното съдебно следствие в двете му разновидности съкращава процеса на доказване, като пряко използва доказателствата от досъдебното производство. Приложимо е само в разпоредителното заседание пред първата инстанция, като не може да се проведе, ако съдебното следствие е започнало по общия ред.


Съдът провежда предварително изслушване на подсъдимия, като той избира между двете възможности за съкратено разглеждане на делото:

1. По чл. 371, т. 1 от НПК - пряко се използват събраните на досъдебното производство доказателства, като не се провежда разпит на всички или на някои свидетели и вещи лица. При постановяване на присъдата непосредствено ще се ползват протоколи и експертни заключения от досъдебната фаза.

2. По Чл. 371, т. 2 от НПК - подсъдимият признава изцяло фактите, изложени в обвинителния акт, като не се събират доказателства. Съдът определя наказанието, като намалява определеното наказание с една трета.


Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, по Глава двадесет и седма от НПК, не може да се проведе без участието на защитник-адвокат.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

28 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички