top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Споразумение по наказателно дело

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Решаване на делото със споразумение между прокурора и защитника на обвиняемия, представлява средство за съкращаване на наказателното производство, като се постига приемлив резултат относно наказанието за престъплението. Прави се компромис между прокуратурата и интересите на обвиняемия. Обвиненото лице получава по-леко наказание, като се отказва да спори фактите, посочени от прокурора в обвинителния акт. След признание на вината за извършване на престъплението, съгласуват се въпросите, които съдът решава с присъда, ако делото се гледа по общия ред и подсъдимият се намери за виновен. Постигнатото съгласие подлежи на контрол от съда, като поражда ефект след одобряването му. Има последиците на влязла в сила присъда. Окончателно е и не подлежи на обжалване, но може да бъде отменено по реда за възобновяване на наказателни дела.


Производството по реда на Глава 29 от НПК предвижда задължително участие на защитник-адвокат.


Предпоставки за сключване на споразумение по наказателно дело

1. Досъдебното производство трябва да е приключило.

2. Споразумение не се допуска за следните тежки умишлени престъпления:

- измяна, предателство и шпионство, диверсия и вредителство, и други престъпления против републиката;

- убийство, разврат;

- подкуп;

- при използване на атомната енергия за мирни цели;

- престъпления против отбранителната способност на републиката, против информацията, представляваща държавна тайна, и против чуждестранната класифицирана информация;

- военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка или при участие в мисия или операция извън страната или във връзка с военни действия;

- престъпления против мира и човечеството.

Споразумение не се допуска и за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт, без значение дали е умишлено или непредпазливо.

Когато с престъплението са причинени имуществени вреди, споразумението се допуска след тяхното възстановяване или обезпечаване. Не важи за неимуществени вреди.


Форма на споразумението

Изготвя се в писмена форма и трябва да съдържа съгласие по следните въпроси:

  1. има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация;

  2. какъв да бъде видът и размерът на наказанието;

  3. какъв да бъде първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, когато не се прилага условно осъждане;

  4. на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане;

  5. каква възпитателна мярка да се наложи на непълнолетен обвиняем;

  6. какво да стане с веществените доказателства и на кого да се възложат разноските по делото.

Споразумението се подписва от прокурора, защитника и обвиняемия след като декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Когато производството е срещу няколко лица или за няколко престъпления, споразумение може да бъде постигнато за някои от лицата или за някои от престъпленията.

Ако с едно деяние са извършени няколко престъпления или са извършени няколко отделни престъпления, след като се определи наказание за всяко престъпление отделно, налага се най-тежкото от тях. Когато e извършeno престъпление, след като има влязла в сила присъда лишаване от свобода, но преди да е изтърпяно наказанието, съдът присъединява към неизтърпяната част изцяло или отчасти наказанието по втората присъда, ако то е лишаване от свобода.

Съдът се произнася относно отнемането в полза на държавата.

Когато престъплението, предмет на споразумението, е извършено в изпитателен срок, а след одобряването на споразумението съдът решава въпроса за изтърпяването на отложеното наказание.

Сключването на споразумение е възможно в два стадия - при приключване на досъдебното разследване и в съдебното производство преди приключване на съдебното следствие.


Относно споразумение по наказателно дело, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1092 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page