top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Изпълнението на наказанието лишаване от свобода се извършва при определени режими.


Първоначален режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода

1. Специален режим - на осъдените на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна;

2. Строг режим на осъдените на лишаване от свобода:

- за повече от 5 г. за умишлени престъпления;

- за умишлени престъпления, когато не са изтекли повече от 5 години от изтърпяване на предходно наложено наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл. 66 от НК, независимо от реабилитацията;

- за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок на условно осъждане, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, ако сборът от двете наказания надвишава 2 г.

Съдът може да определи първоначален общ режим, когато осъденият не е с висока степен на обществена опасност.

3. Общ режим - във всички останали случаи. Съдът може да определи първоначален строг режим, когато осъденият се е укривал в хода на наказателното производство.


Първоначално наказанията се изтърпяват, както следва:

- В затворите - специален режим;

- В затворите и затворническите общежития от закрит тип - строг режим;

- В затворническите общежития от открит тип - общ режим.

Лекият режим, който се изтърпява в затворническо общежитие от открит тип, не може да бъде определен като първоначален.


Режими в местата за лишаване от свобода

Първоначалният режим може да бъде заменен с по-лек от началника на затвора след изтърпяване (включително зачетените работни дни) на 1/4, но не по-малко от 6 месеца от наложеното наказание, ако лицето има добро поведение и покаже, че се поправя. Следваща замяна на режима с по-лек е възможно след изтърпяване на поне още 6 месеца от наказанието.


Режимът се заменя с по-тежък, ако лицето грубо или системно нарушаване реда, отклонява се от работа или влияе отрицателно на другите. При промяна към първоначалния определен от съда режим - от началника на затвора, а при следващ по-тежък - от окръжния съд. Режимът може да се заменя с по-лек, като изтекат 6 месеца от промяната.

Тежко болните, бременните жени и кърмачките лишени от свобода, на които е определен специален или строг режим, със заповед на началника на затвора се поставят на общ режим, докато трае това състояние.

По предложение на началника на затвора окръжният съд може да определи специален режим на лишени от свобода, които са настанени в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, когато грубо или системно нарушават установения ред, влияят отрицателно върху останалите лишени от свобода и представляват реална опасност за сигурността им. За жените специален режим може да бъде определен само като първоначален.

2569 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page