top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Реабилитация по чл. 87 от НК

Актуализирано: 30.07.2023 г.

По силата на чл. 87 от НК първоинстанционният съд издал присъдата реабилитира осъденото лице, ако 3 години след изтичане на наложеното наказание не е извършил друго престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода или по-тежко. Лицето трябва да е имало добро поведение и да е възстановил вредите при умишлено престъпление. Реабилитация може да се определи без да са възстановени вредите при уважителни причини.


Процедура по реабилитация по чл. 87 от НК

Подава се молба до съответния първоинстанционен съд, към която се прилага:

  • Копие от присъдата, а ако е унищожена, препис от бюлетина за съдимост;

  • Заплатена държавна такса по сметка на съда в размер на 6 лева;

  • Доказателства за добро поведение;

  • Доказателства, че при извършено умишлено престъпление е възстановил вредите, освен ако са налице уважителни причини за невъзстановяването им.


Производството се развива в открито съдебно заседание при участие на прокурора и молителя.


При наличие на всички основания, съдът се произнася с определение с диспозитив “Допуска съдебна реабилитация по отношение на...”. Подлежи на протест или жалба в 7-дневен срок. След влизане в сила се изпраща до “Бюро съдимост”, които отбелязват допуснатата съдебна реабилитация в бюлетините за съдимост на молителя.


Относно реабилитация, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1401 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

תגובות


bottom of page