top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Присъди за притежание на наркотици

Актуализирано: 30.07.2023 г.

Присъди за притежание на наркотици или разпространение

Какви наказания се предвиждат в чл. 354а от Наказателния кодекс за притежание или разпространение на наркотични вещ:

В ал. 1 на същия член са определени границите на наказанието, което може да бъде наложено при произвеждане, преработване, придобиване или държане с цел разпространение - лишаване от свобода от 2 до 8 години и с глоба от 5 000 до 20 000 лева.


Привилегированият състав е уреден в ал. 3 на чл. 354а от НК. За придобиване или държане на наркотични вещества се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба от 2 000 до 10 000 лева. В маловажни случаи, когато обществената опасност е ниска или липсва, наказанието е глоба до 1 000 лева.


Други престъпления, включващи наркотични вещества

Престъпление е и склоняването и подпомагането другиму към употреба на наркотични вещества и/или техни аналози (чл. 354б от НК). Наказанието по общия състав е лишаване от свобода от 1 до 8 години и глоба от 5 до 10 хиляди лева, а ако е по някой от квалифицираните, изброени в ал. 2 - от 3 до 10 години и от 20 до 50 хиляди лева. Възможно е съдът да наложи и лишаване от права по чл. 37 ал. 1 от НК, ако деецът е лекар, фармацевт, учител, възпитател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице в място за лишаване от свобода и деянието и извършено при или по повод изпълнение на службата му.

Най-тежкото наказание за престъпление свързано с наркотици е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 100 до 300 хиляди лева, когато някой даде другиму наркотично вещество или негов аналог в количество, което може да доведе до смърт и тя настъпи (чл. 354б ал.3).


С лишаване от свобода от 1 до 10 години и глоба от 5 до 20 хиляди лева се наказва този, който системно предоставя помещение на различни лица за употреба на наркотици или организира употребата им - чл. 354б, ал. 4.


Съгласно ал. 5 на чл. 354б, престъпление има и когато лекар, съзнателно и в нарушение на установения ред, предпише на пациент наркотични вещества, техни аналози или лекарства, които съдържат наркотични вещества. Предвиденото наказание е лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5 хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал.1 НК.


Престъпление има и когато някой засява или отглежда растения от опиев мак, кокаинов храст или такива от рода на конопа, когато е в нарушение с установените в Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите правила. Наказанието е лишаване от свобода от 2 до 5 години и глоба от 5 до 10 хиляди лева (чл. 343в, ал. 1), а в маловажни случаи - до 1 година лишаване от свобода и глоба до 1000 лв (ал.5).

В ал. 2 и ал. 3 на същия член е предвидена наказателна отговорност за този, който организира, ръководи или финансира, или участва в организирана престъпна група за отглеждане на растения по ал. 1 или за добиване, производство или преработка на наркотични вещества.

За лидерът на такава група НК предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 50 до 200 хиляди лева, а за участник от 3 до 10 години и от 5 до 10 хиляди лева. Участник в групата, доброволно съобщил на властите всичко, което знае за дейността й, не се наказва (ал. 4).


Престъпната контрабанда на наркотични вещества и прекурсори е уредена в чл. 242, ал. 2 и 3 от НК. Налице трябва да е пренасяне през българската митническа граница на наркотични вещества или прекурсори или съоръжения и материали за производството им. Без значение е в каква посока - вносна или износна е контрабандата. Наказанията варират според размера и вида наркотици.


Управление на МПС, под влияние на наркотични вещества

Наркотичните вещества присъстват и в престъпленията против транспорта.

Управлението на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1500 лв. А при настъпило произшествие с пострадали чл. 343, ал. 3 предвижда:

а/ при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от 1 до 6 години, в особено тежки случаи от 2 до 10 години;

б/ при смърт - лишаване от свобода от 3 до 15 години, в особено тежки случаи от 5 до 20 години.


Наказанията за този вид престъпления варират според конкретния случай - от парична глоба до ефективно изтърпяване на присъда лишаване от свобода. От значение са събраните доказателства по наказателното производство и съдебното минало на лицето.


За да защитим Вашите права при повдигнато обвинение за притежание на наркотични вещества, свържете се с нас, като отидете на контакти.

9473 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page