• адв. Светослав Григоров

Присъди за притежание на наркотици

Актуализирано: 10 Дек 2019

Какви наказания се предвиждат в чл. 354а от Наказателния кодекс за притежание или разпространение на наркотични вещества?


В ал. 1 на същия член са определени границите на наказанието, което може да бъде наложено при произвеждане, преработване, придобиване или държане с цел разпространение - лишаване от свобода от 2 до 8 години и с глоба от 5 000 до 20 000 лева.


Привилегированият състав е уреден в ал. 3 на чл. 354а от НК. За придобиване или държане на наркотични вещества се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба от 2 000 до 10 000 лева. В маловажни случаи, когато количеството и паричната стойност установена с експертиза е ниска, наказанието е глоба до 1 000 лева.


Наказанията за този вид престъпление варират според конкретния случай - от парична глоба до ефективно изтърпяване на присъда лишаване от свобода. От значение са събраните доказателства по наказателното производство и съдебното минало на лицето.

1800 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България