top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прехвърляне на партида за вода

Документи за прехвърляне на партида за вода на наемател

  • Заявление, подадено от наемателя;

  • Нотариално заверена декларация от наемодателя, че е съгласен наемателят да е титуляр на партидата;

  • Приемо-предавателен протокол за показанията на водомерите в имота към момента на отдаване под наем;

  • клиентски номер и договорна сметка;

  • номера на водомери.


Документи прехвърляне на партида за вода на нов собственик

  • При съсобственост – попълнена декларация между съсобствениците, определящо титуляра на партидата;

  • При липса на споразумение, при отсъствие на съсобственик, заявителят попълва заявлението като титуляр на партидата;

  • Приемо-предавателен протокол за показанията на водомерите в имота в момента на покупко-продажбата/наследяването.

За прехвърляне на партида за вода, свържете се с нас, като отидете на контакти.

363 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page