top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Претърсване и изземване

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Чрез претърсването и изземването се откриват и изземват предмети, книжа и компютърни системи, които са от значение за делото.


Начало на претърсване и изземване

Процедурата започва по решение на разследващите органи, като действията се извършват с разрешение на съда. При неотложни случаи, когато е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, може да се извърши и без разрешение, като протоколът се изпраща за одобрение в съда до 24 часа от извършване на действията.

Компетентен е първоинстанционният съд, в района на който се извършват действията. Преценява се законността, като се следи дали искането е подкрепено с обективни факти и чрез способа ще се съберат относими доказателства към предмета на производството.

При последващо одобрение се гледа дали случаят е бил неотложен. Не се прави проверка на годността на протокола. Ако съдията не одобри действията, това доказателствено средство се изключва от материалите по разследването. Решението не подлежи на преразглеждане. Все пак в съдебната фаза може да се прецени, че са нарушени процесуалните правила и претърсването и изземването да се приеме за негодно доказателствено средство.

Първоинстанционните съдилища приемат, че не е налице неотложност, когато продължение на дни органите на МВР са планирали извършване на действията и не са поискали разрешение от съда.

Ако при претърсването и изземването не са открити и иззети вещи, протоколът са извършването на действията все пак трябва да бъде изпратен за одобрение от съда, в противен случай действията са незаконосъобразни.

Процедура по претърсване и изземване

Освен поемни лица, е необходимо присъствието и на ползвателя на съответното помещение или член от семейството му, домоуправител или представител на общината или кметството, представител на службата в общински помещения, представител на юридическо лице, представител на представителството, прокурор и лице от Министерство на външните работи. Отсъствието на някое от законоустановените лица води до незаконосъобразност на протокола за претърсване и изземване.

Обичайно действията се извършват през деня и само в неотложни случаи през нощта. Разследващите органи първо предлагат да им бъдат посочени и предадени търсените предмети, преди да се пристъпи към претърсване и изземване. Представят предварително съдебно разрешение за действията, ако имат такова. При самото претърсване не следва да се повреждат или унищожават вещи, а ако се наложи да бъдат причинени минимални повреди. Иззетите вещи се изброяват в протокола и се запечатват.

Протоколът се съставя на мястото на извършваните действия. Вписва се времето на извършване на претърсване и изземване и лицата, които са присъствали. Копие от протокола се дава, спрямо което са извършени действията.


Относно претърсване и изземване, свържете се с нас, като отидете на контакти.

653 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page