Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Прекратяване на договор за повишаване на квалификацията

Актуализирано: юли 8

Между работника или служителя и работодателя може да се сключи договор за повишаване на квалификацията на основание чл. 234 от Кодекса на труда.


Задължения

Задълженията на работодателя са дa заплати обучението, касаещо професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава и да предостави възможност да упражнява съответната трудова функция. В договора се упоменава мястото, формата и времето на обучението, както и финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.


Задълженията на работника или служителят включват да работи при работодателя за определен срок, който не може да надвишава 5 години и отговорност при незавършване на обучението или неспазване на срока за оставане на работа при същия работодател.


Прекратяване

Ако трудовият договор бъде прекратен преди изтичането на уговорения срок поради желанието или виновното поведение на работника или служителя, дължи се възстановяване на платената сума за преминатото обучение за повишаване на квалификацията. Възможно е прекратяване на трудовия договор без задължението да се заплаща цената на обучението, ако работодателят е инициирал прекратяването или е предприел уволнение, което впоследствие е обявено за незаконно от съда.


За консултация онлайн или в кантората, както и за да използвате юридическите ни услуги, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички