Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Оттегляне на декларация за пътуване на дете в чужбина

Актуализирано: авг 24

Малолетни и непълнолетни деца, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители не могат да напуснат страната. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.


При вече подписана от единия родител декларация–съгласие за пътуване на детето, неограничено до навършване на пълнолетие, оригиналът се намира в родителят, който ще упражнява правото да преминава границата заедно с детето. За да се оттегли съгласието трябва да се уведоми другия родител и да се депозира копие в сектор “БДС” при ОД на МВР. Мярката “забрана да се напуска страната” би могла да се наложи само за период от 2 месеца, поради което следва по реда на чл. 127а от СК да се образува производство и съдът да излезе с решение, с което да бъде отнета възможността детето да напуска пределите на Република България без изрично съгласие на другия родител, изразено в последваща декларация.


Уведомяването става чрез нотариална покана, с която се информира другия родител за оттеглянето на пълномощното, с което упълномощителят е дал съгласие, децата да пътуват без ограничения във времето извън пределите на Република България, придружавани от другия родител. Със същата покана другият родител се лишава от предоставената с пълномощното представителна власт Действия и упражняване на права, предоставени до момента с пълномощното, извършени след получаване на нотариална покана се считат за нищожни.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

365 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички