top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Оспорване на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Установителен иск по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ се предявява до окръжния съд по седалище на дружеството от всяко заинтересовано лице.


Основания за оспорване на вписване в Търговския регистър

1. Нищожно е вписването на обстоятелства, неподлежащи на вписване или допуснато с нищожен акт на длъжностното лице по регистрацията.

2. Недопустимо е вписването, което е постановено по искане на нелегитимирано лице в регистърното производство или когато съдът се е произнесъл без да е бил сезиран.

3. Вписване на несъществуващо обстоятелство, което не е възникнало валидно. Установяването се провежда чрез оспорване на представените документи, като се ползват всички доказателствени средства, предвидени в процесуалния закон.


Основната правна последица от уважаването на този иск е заличаване на вписването и възстановяване на юридическото и фактическо положение от преди извършването му. Действието е занапред.


Относно оспорване на вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, свържете се с нас, като отидете на контакти.

250 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


bottom of page