Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Обсебване по НК

Актуализирано: юли 8

Обсебването е престъпление уредено в чл. 206 от НК, при което лице е получило на правно основание чуждо имущество да го владее или пази, но неправомерно се разпореди с него в личен или чужд интерес. Недвусмислено променя отношението си към вещта като към своя. Изпълнителното деяние на престъплението се изразява както с разпореждане с вещта, така и отказвайки връщането ѝ. Престъпление е налице, когато:


От обективна страна събраните доказателства по делото трябва безспорно да установят обективните признаци на престъплението: време, място, начин на извършване и причинно-следствената връзка между тях и настъпилият резултат. Признаците на състава на престъплението обсебване са предоставяне на определена вещ на правно основание във владението на обвиняемия.


От субективна страна се изисква престъплението да е извършено с пряк умисъл, с целени и настъпили общественоопасни последици на присвояване или разпореждане.


Предвиденото наказание за обсебване е лишаване от свобода от 1 до 6 години. Ако е в големи размери или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години, а когато представлява и особено тежък случай - от 5 до 15 години. Съдът лишава виновния от права и може да постанови конфискация на част или на цялото му имущество.


В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до 1 година или пробация, или глоба от 100 до 300 лева. Ако присвоеното имущество бъде внесено или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието се редуцира.


Съдебното минало на лицето също играе важна роля при определяне на наказанието.


За консултация онлайн или в кантората, както и за да използвате юридическите ни услуги, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контакти.

387 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички