top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Запазване на фирма

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Заявление Д1 за запазване на фирма/наименование се подава до Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.


Избира се фирма/наименование на български език, като не се посочва правната форма. Допълнително може да се изпише на чужд език, на латиница, включително означението на правната форма.

В поле "Заинтересовано лице" се посочва името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицето, което заявява запазване на фирмата/наименованието и качеството на това лице спрямо търговеца, който ще бъде вписан в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ под запазената фирма/наименование (съдружник, управител, едноличен собственик и т.н.).


Срокът, за който се запазва фирмата е 6 месеца. След като изтече, може да бъде подновен.


Заявителят може да бъде адвокат, упълномощен с адвокатско пълномощно.


Държавната такса е в размер на 20 лева при подаване по електронен път или 40 лева на гише в Агенция по вписванията.


Относно запазване на фирма, свържете се с нас, като отидете на контакти.

139 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commenti


bottom of page