top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Заличаване на лични данни от МВР

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Инструкция № 8121з-748 от 20 октомври 2014 г. определя сроковете за съхранение на лични данни, които се обработват от МВР, във връзка с наказателно производство и проверки за наличие на данни за извършено престъпление.


Ако заличаването не е извършено служебно от органите на МВР, заинтересованото лице отправя надлежно искане, мотивирайки правното си основание.


Личните данни се заличават при:

1. Постановен отказ от образуване на наказателното производство, когато деянието не е извършено или не съставлява престъпление, както и когато извършеното деяние съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство;

2. Не е образувано наказателно производство, когато престъплението се преследва по тъжба на пострадалия;

3. Наказателното производство е прекратено, когато:

- деянието не е извършено или не съставлява престъпление и са изтекли 2 г., когато производството е за тежко престъпление, и в срок до 1 г. в останалите случаи.

- наказателното производство е прекратено от прокурора, когато обвинението не е доказано, и са изтекли 2 г., когато производството е за тежко престъпление, и в срок до 1 г. в останалите случаи;

- престъплението се преследва по тъжба на пострадалия;

- съдът прекрати наказателното производство за деяние описано в обвинителния акт или в тъжбата, съставляващо административно нарушение;

- деянието съставлява административно нарушение, за което е приключило административнонаказателно производство.

4. Влязла в сила оправдателна присъда.

5. Изтекла абсолютна давност за наказателно преследване по чл. 81, ал. 3 от НК:

- при постановен отказ за образуване на наказателно производство, с изключение на случаите на т. 1 от статията.

- прекратяване на наказателното производство, с изключение на случаите по т. 1.;

6. Наложена е глоба по чл. 218б от НК и е изтекла 1 г. от извършване на деянието.

7. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК.

8. Лицето е починало - във всички останали случаи.


Горепосочените срокове не се отнасят до пострадали лица и заявители на престъпления.


Личните данни на пострадало лице се заличават при настъпване на неговата смърт, но не по-рано от 10 г., а на заявителите след 5 г. от въвеждането им във фондовете.


Заличаването на лични данни, обработвани в информационни фондове на МВР, е различно от снемане на полицейска регистрация по ЗМВР.


Относно заличаване на лични данни, обработвани от МВР, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

252 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page