top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Заличаване на искова молба

Актуализирано: 31.07.2023 г.

На основание чл. 13 от Правилника за вписванията, когато съдът постанови акт, с който се прекратява производството по образуваното дело, необходимо е да се извърши отбелязване за заличаване на вписаната искова молба.


Заличаване на вписаната искова молба

Подава се молба за заличаване от адвокат с адвокатско пълномощно или представител с нотариално заверено пълномощно до Служба по вписванията, с което се иска от съдия по вписванията да бъде разпоредено заличаването на вписания до момента акт.


Необходими документи

Към молбата за заличаване се прилагат следните документи, които се изискват от съдебния състав, разглеждал делото и се получават в съответното деловодство:

- 3 екземпляра на заверен препис от съдебния акт, с който делото е приключило;

- придружително писмо, издадено от съда, което да послужи пред Служба по вписванията;

- заверен препис от вписаната искова молба.


Държавната такса

Заплаща се такса в размер на половината от тази за вписване на исковата молба, като не може да е по-малко от 10 лева.


Oтносно заличаване на искова молба, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1540 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page