top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Дело срещу работодател

Кога има смисъл да завеждаме дело срещу бившия ни работодател, за да се защитим срещу незаконно уволнение.


Иск по трудови спорове се предявява в 2-месечен срок. Производството по е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски. Единствено заплащат адвокатски хонорар на ангажирания от тях адвокат.


Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.


При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през това време работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.


Изплатените парични обезщетения за безработица от НОИ се възстановяват от лицата за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение.


Ако от работодателя е изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ, в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но не повече от 1 месец, то това обезщетение влиза в общия размер на до 6 брутни месечни възнаграждения по чл. 225, ал. 1 от КТ.


При отхвърляне от съда на исковата претенция на работника или служителя, той понася разноските, които е направил за своя адвокат, както и за предоставената правна помощ от адвокат или юрисконсулт на работодателя. Други разноски, като такива за държавна такса, депозити за експертизи и призоваване на свидетели, не се дължат.


При обжалване на първоинстанционното решение пред по-горния съд, не се дължи държавна такса, а само адвокатско възнаграждение.


Относно завеждане на дело срещу работодател, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

85 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page