top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Дело срещу работодател

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Кога има смисъл да завеждаме дело срещу бившия ни работодател, за да се защитим срещу незаконно уволнение.


Иск по трудови спорове се предявява в 2-месечен срок. Производството по е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски. Единствено заплащат адвокатски хонорар на ангажирания от тях адвокат.


Работникът или служителят има право да оспорва законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да иска:

1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;

2. възстановяване на предишната работа;

3. обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението;

4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.


При незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца. Ако през това време работникът или служителят е работил на по-нископлатена работа, той има право на разликата в заплатите.


Изплатените парични обезщетения за безработица от НОИ се възстановяват от лицата за периода на полученото обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение.


Ако от работодателя е изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ, в размер на брутното трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но не повече от 1 месец, то това обезщетение влиза в общия размер на до 6 брутни месечни възнаграждения по чл. 225, ал. 1 от КТ.


При отхвърляне от съда на исковата претенция на работника или служителя, той понася разноските, които е направил за своя адвокат, както и за предоставената правна помощ от адвокат или юрисконсулт на работодателя. Други разноски, като такива за държавна такса, депозити за експертизи и призоваване на свидетели, не се дължат.


При обжалване на първоинстанционното решение пред по-горния съд, не се дължи държавна такса, а само адвокатско възнаграждение.


Относно дело срещу работодател, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

321 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page