top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността

Актуализирано: 2.06.2022 г.

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда - при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях.


Промяна в изискванията за изпълнение на длъжността

Това основание за прекратяване предвижда промяна настъпила след сключването на трудовия договор, изразяваща се в нововъведни в нормативен акт каквито и да е професионални изисквания необходими за изпълнение на трудовата функция – трудов стаж, компютърна грамотност, изкарани курсове, допълнителни нови знания и умения и други, с изключение на тези за образование и професионална квалификация, които са уредени в чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда.

При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, работодателят трябва да се съобрази с предварителната закрила на чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, която е предвидена за определени работници и служители, като поиска разрешение от инспекцията по труда. В противен случай прекратяването ще е незаконосъобразно и съдът ще го отмени само на това основание.


В този смисъл е Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021г., на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на Република България.


За консултация, относно уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, свържете се с нас, като отидете на контакти.

294 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page