top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда - при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях.


Уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността

Това основание за прекратяване предвижда промяна настъпила след сключването на трудовия договор, изразяваща се в нововъведни в нормативен акт каквито и да е професионални изисквания необходими за изпълнение на трудовата функция – трудов стаж, компютърна грамотност, изкарани курсове, допълнителни нови знания и умения и други, с изключение на тези за образование и професионална квалификация, които са уредени в чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда.

При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, работодателят трябва да се съобрази с предварителната закрила на чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, която е предвидена за определени работници и служители, като поиска разрешение от инспекцията по труда. В противен случай прекратяването ще е незаконосъобразно и съдът ще го отмени само на това основание.


В този смисъл е Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021г., на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на Република България.


Oтносно уволнение при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, свържете се с нас, като отидете на контакти.

699 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page