top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Уволнение при непритежаване на необходимото образование или професионална квалификация

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда - когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.


Уволнение при непритежаване на необходимото образование или професионална квалификация

Минималните изисквания за образование или професионална квалификация могат да бъдат уредени от законодателя. Ако не са, работодателят може да определи изискванията с длъжностната характеристика и/или чрез щатното разписание. Работодателят може да въведе по-високи изисквания за образование и квалификация относно някоя длъжност от нормативно определените, ако е нужно за конкретната работа в предприятието. При подписване на трудовия договор може да приеме, че работникът или служителят притежава умения и образование да извършва възложената му работа. Сключването на трудов договор при изначална липса на изискванията на работодателя за определена длъжност не е пречка за съществуването му. В такъв случай е решил, че работникът или служителят ще може да се справи с трудовата функция. Впоследствие няма да може да бъде извършено уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, поради липса на необходимо образование или професионална квалификация, след като първоначално е преценил, че няма пречка за заемане на съответната длъжност и изпълнение на задълженията по трудовия договор.


Ако след сключване на трудовия договор бъде установено, че изискванията за заемане на длъжността са определени в нормативен акт, трудовото правоотношение не може да продължи. Работодателят може да поиска от съда да обяви за недействителен трудовия договор. В същото време работодателят има право да прекрати правоотношението на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ.


В този смисъл е Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021г., на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на Република България.


Относно уволнение при непритежаване на необходимото образование или професионална квалификация, свържете се с нас, като отидете на контакти.

276 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page