Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Уволнение на трудоустроен

Актуализирано: юли 8

Процедурата по трудоустрояване на работници и служители трябва да отговаря на законовите изисквания на чл. 309, чл. 314-320 и чл. 414, ал. 1 от КТ, чл. 40, 47, 48, чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване, Наредба за трудоустрояване, Наредба № 8/22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Ако не бъдат спазени законовите изисквания, прекратяването на трудовия договор бива обявявано за незаконно от съда. 


Работодателят издава заповед, с която създава комисия по трудоустрояване с председател ръководителя на предприятието. Всяка година до края на януари определя подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на Наредба № 8/22.06.1987 г. Списъкът на местата се съхранява при работодателя. Преписи се изпращат на ТД на НОИ и на службата по трудова медицина. При поискване и на здравния орган, който осъществява трудоустрояването. Половината от местата за трудоустроени се определят за заемане от лица с трайна неработоспособност. Работодателят издава заповед за приспособяване на работните места, определени за лица с намалена работоспособност. Води се дневник за регистриране на трудоустроените лица. При издаден от здравните органи документ, който дава право на работника да бъде трудоустроен, работодателят издава заповед за трудоустрояването му на подходяща за неговото състояние работа за определения в експертното решение на здравния орган срок.


При отказ от страна на работника или служителят да заеме новата длъжност, работодателят може да прекрати едностранно трудовия договор на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 от Кодекса на труда.


За консултация онлайн или в кантората, както и за да използвате юридическите ни услуги, моля, свържете се с нас по телефона, Viber или имейл, като отидете на контакти.

133 преглеждания0 коментари