top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Увеличение на рента

Увеличение на рента по договор за аренда на земеделска земя е възможно, като се предяви искова молба с правно основание по чл.16, ал. 5 от Закона за арендата.


По делото се назначава съдебно-счетоводна експертиза, с цел да се установи какви са били годишните арендни плащания, които арендаторът е извършвал за последните три стопански години, както и какви са арендните плащания, извършвани от други арендатори за земи от землището на региона.


Съдът се произнася с решение, с което изменя договора за аренда на земеделска земя, с нотариално заверени подписи, в частта относно дължимото арендно плащане за отдадените под аренда имоти, като увеличава арендното плащане от уговореното в договора на средно плащаното за региона за същата категория, считано от текущата стопанска година, до изтичане срока на договора.


Ответната страна също следва да заплати на ищеца направените по делото разноски.


Относно увеличение на рента, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

39 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page