• адв. Светослав Григоров

Увеличаване на капитала на ЕООД и приемане на нов съдружник

Актуализирано: Апр 17

Един от начините да се увеличи капитала на търговско дружество е чрез приемане на нов съдружник.


Първо се подава молба, с която заявява желание да бъде приет и се съгласява с условията на дружествения договор.


Внасянето на капитала се прави от новоприетия съдружник по открита вече разплащателна сметка на дружеството. Основанието за внасяне е “увеличаване на капитал”. Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ не изисква представяне на удостоверение от банката за внесения капитал.


Държавната такса при подаване на онлайн заявление А4 е в размер на 30 лева.

191 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България