top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Трудов договор със срок за изпитване

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Трудовият договор със срок за изпитване съдържа клауза, която има за цел да провери професионалните качества на работника или служителя.

Докато срочният трудов договор се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, срокът за изпитване дава възможност за прекратяване преди изтичанeто му, а ако това не бъде направено от работодателя, договорът се смята за окончателен.


Ако не се уговори изрично в чия полза е срокът, смята се, че и двете страни могат да се ползват от него.


Не може да е по-дълъг от 6 месеца. Ако не е упомената изрично продължителността му, счита се, че е 6 месеца. Когато работата е за определен срок, по-кратък от 1 година - срокът за изпитване е до 1 месец


Срокът за изпитване може да предшества сключен срочен трудов договор или за неопределено време. Ако не е записано друго, след изтичане на срока, договорът се смята за безсрочен.


Клаузата за изпитване се прилага само за възникнали трудови правоотношения от подписан трудов договор, като не се прилага за конкурси.


Срокът по чл. 70, ал. 1 от КТ не тече по време на отпуск на работника или служителя, като отсъствието му го удължава.


Сключването на повече от един трудов договор със срок за изпитване за една и съща работа и с един и същи работодател е недопустимо.


Клаузата не се прилага при трудоустрояване на работник или служител по предписание на здравните органи.


Трудовият договор може да се прекрати и по време на отпуск поради временна неработоспособност поради болест. Работникът или служителят не се ползва от закрилата по чл. 333 от Кодекса на труда.


Относно трудов договор със срок за изпитване, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1196 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page