top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Съдържание на бялата книга за криптоактива

Актуализирано: 9.06.2023 г.

Бялата книга за криптоактива, съдържа следната подробна информация:

- описание на емитента и основните участници, ангажирани в изготвянето и разработването на проекта;

- описание на проекта на емитента, вида на криптоактива, който ще се предлага публично или ще се иска допускане до търговия, и причините за това, както и планираното използване на фиатната валута/другите криптоактиви, получени чрез публичното предлагане;

- описание на характеристиките на публичното предлагане, броя на криптоактивите, които ще бъдат емитирани/иска се допускане до търговия, емисионната им цена, и реда и условията за записването им;

- описание на правата, задълженията и процедурите, както и начина на упражняването им;

- основните технологии и стандарти, които емитентът прилага и позволяват притежаването, съхранението и прехвърлянето на криптоактивите;

- описание на рисковете, свързани с емитента, криптоактивите, публичното им предлагане и изпълнението на проекта;

- елементите, предмет на оповестяване.


Предоставената информация е разбираема, обективна и ясна, не е подвеждаща. Емитентът носи отговорност за информацията в бялата книга, но не прави твърдения за бъдещата цена на криптоактивите.


Емитентът декларира, че криптоактивите:

- могат да загубят цялата си стойност или част от нея;

- не винаги могат да бъдат прехвърляни;

- могат да не бъдат ликвидни;

- предлагани токени е възможно да не могат да бъдат обменени срещу обещаната стока или услуга.


Бялата книга за криптоактива съдържа обобщение. Кратко и на нетехнически език представя най-важната информация за публичното предлагане на криптоактивите или за планираното им допускане до търговия на платформа, и основните им елементи.

На бялата книга се поставя дата, изготвя се на поне един от официалните езици на държавата членка по произход или на език, обичайно използван в сферата на международните финанси. Също се изготвя и в машинночетими формати.

Относно изготвяне на бяла книга на криптоактива, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page