top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Споразумение в досъдебното производство

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Споразумение между прокурора и защитника на обвиняемия за решаване на делото в досъдебното производство предполага разследването да е завършило. Лицето да е било привлечено като обвиняем и да се е признало за виновен. Готовността за сключване на споразумение, по реда на глава 29 от НПК, може да бъде изразена в протокола за разпит на обвиняем.


Допустимост на споразумението в досъдебното производство

Рамките на споразумението трябва да се изготвят преди пристъпване към подписването му.

Наказателният кодекс не допуска производство по глава 29 от НПК при престъпления, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност.

Друго ограничение се предвижда при наличието на предпоставките за прилагане на чл. 78а от НК и освобождаване от наказателна отговорност.

Абсолютна предпоставка за приключване на производството чрез сключване на споразумение е имуществените вреди да са възстановени или обезпечени.

Когато като обвиняеми са привлечени повече от едно лице, прокурорът може да сключи споразумение само с един, или няколко от тях, като производството спрямо останалите продължи.

При извършени две или повече престъпления, извършени в условията на съвкупност, споразумение е възможно по всички обвинения, като се наложи едно общо наказание, а за останалата част от обвиненията да се продължи производството.


Изготвяне на споразумението

Прокурорът изготвя проекта на споразумението в писмена форма, като включва задължителните реквизити по чл. 381, ал. 5 от НПК:


Одобрение на споразумението от съда

След подписването му от прокурора, защитника и обвиняемия, делото се внася в съда. Насрочва се открито съдебно заседание в 7-дневен срок, като може да се разгледа и в същия ден. Участието на страните е задължително. Ако съдът констатира противоречия със закона, първо предлага промени, и ако не бъдат приети, отказва одобрение. Определението има последици на влязла в сила присъда, като не подлежи на обжалване.


Относно споразумение в досъдебното производство, свържете се с нас, като отидете на контакти.

462 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page