top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Споразумение в досъдебното производство

Актуализирано: 2.06.2022 г.

Споразумение между прокурора и защитника на обвиняемия за решаване на делото в досъдебното производство предполага разследването да е завършило. Лицето да е било привлечено като обвиняем и да се е признало за виновен. Готовността за сключване на споразумение, по реда на глава 29 от НПК, може да бъде изразена в протокола за разпит на обвиняем.


Допустимост на споразумението

Рамките на споразумението трябва да се изготвят преди пристъпване към подписването му.

Наказателният кодекс не допуска производство по глава 29 от НПК при престъпления, характеризиращи се с висока степен на обществена опасност.

Друго ограничение се предвижда при наличието на предпоставките за прилагане на чл. 78а от НК и освобождаване от наказателна отговорност.

Абсолютна предпоставка за приключване на производството чрез сключване на споразумение е имуществените вреди да са възстановени или обезпечени.

Когато като обвиняеми са привлечени повече от едно лице, прокурорът може да сключи споразумение само с един, или няколко от тях, като производството спрямо останалите продължи.

При извършени две или повече престъпления, извършени в условията на съвкупност, споразумение е възможно по всички обвинения, като се наложи едно общо наказание, а за останалата част от обвиненията да се продължи производството.


Изготвяне на споразумението

Прокурорът изготвя проекта на споразумението в писмена форма, като включва задължителните реквизити по чл. 381, ал. 5 от НПК:


Одобрение на споразумението от съда

След подписването му от прокурора, защитника и обвиняемия, делото се внася в съда. Насрочва се открито съдебно заседание в 7-дневен срок, като може да се разгледа и в същия ден. Участието на страните е задължително. Ако съдът констатира противоречия със закона, първо предлага промени, и ако не бъдат приети, отказва одобрение. Определението има последици на влязла в сила присъда, като не подлежи на обжалване.


За консултация, относно споразумение в досъдебното производство, свържете се с нас, като отидете на контакти.

222 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page