top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Снемане на полицейска регистрация

Актуализирано: 23.02

Полицейска регистрация

Органите на МВР извършват полицейска регистрация на лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер по смисъла на Наказателния кодекс. Събират се личните им данни, за което не се изисква съгласието им. Относно дактилоскопиране, фотографиране и изземване образци за ДНК профил - лицата имат право да откажат. Тогава тези действия могат да се извършат принудително с разрешение на съдия. Ако не се стигне до влизане в сила на осъдителна присъда, отпада основанието за обработване на личните данни и могат да бъдат заличени от регистрите на МВР по инициатива на лицето.


Основанията за снемане на полицейска регистрация

Поместени са в чл. 68, ал. 6, т. 1 - 5 от ЗМВР:

1. регистрацията е извършена в нарушение на закона - има се предвид, когато лицето е регистрирано без да е привлечен като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер; лицето е малолетно или непълнолетно и са му наложени мерки възпитателни мерки или е предадено за налагане на такива на МКБППМН;

2. наказателното производство е прекратено от прокуратурата или съда;

3. влязла е в сила оправдателна присъда;

4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;

5. лицето е починало, искането може да бъде направено от неговите наследници.


Според Решение на СЕС от 30.01.2024 г. полицейска регистрация на осъждани лица след определен период от изтърпяването на наказанието, когато не е извършено ново умишлено престъпление от общ характер, може да бъде заличена.


Процедура по заличаване на полицейска регистрация

При наличието на някое от законовите изисквания, мотивирано искане може да се подаде до Директора на ОД на МВР. Прилагат се доказателства за наличието на основание за прекратяване на полицейската регистрация, както и нотариално заверено пълномощно, когато искането се подава от трето лице.

Директорът на ОД на МВР излиза с решение относно заличаване на лични данни на физическо лице в Интегрирана регионална полицейска система, с което изтрива обработваните лични данни.

При отказ за издаване на акт за заличаване или при мълчалив отказ, обжалването върви по реда на АПК, компетентен е административният съд.


За да Ви съдействаме, относно заличаване на полицейска регистрация, свържете се с нас, като отидете на контакти.

1394 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comentários


bottom of page