Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Сгрешен идентификатор на имот в скица

Актуализирано: преди 4 дена

При сгрешен идентификатор на недвижимия имот в издадена скица от АГКК, се подава заявление № 25, с което се иска удостоверение за наличие или липса на данни.


В заявлението се описва недвижимият имот със сгрешения идентификатор и с правилния.


Службата по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, издава на заявителя удостоверение, че данните за собственост записани в кадастралния регистър на обекта със сгрешения идентификатор са заличени и вписани на обект с правилния идендификатор, поради установяване на погрешно посочване на имота от страна на собственика при първоначалното му идентификатор в кадастралната карта и кадастралните регистри.


Срокове за изпълнение на услугата:

– обикновена: 7 работни дни, държавна такса – 20 лева;

– бърза: 3 работни дни, държавна такса – 40 лева.

При подаване онлайн цената на услугата е с 30% по-малко.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички