top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Свидетелство за съдимост на реабилитиран по право

В свидетелство за съдимост на реабилитиран по право излиза, че лицето е осъждано. Как да изчистим съдебното минало?


Реабилитация по чл. 86, ал. 1 от НК настъпва по право и не се прогласява от съда. Ако в справката за съдимост е отразено осъждане на лице, за което е налице предпоставката за настъпване на реабилитация по право, не е предвидено образуването на съдебно производство по чл. 433-436 от НПК, в което да бъде прогласена реабилитацията.


Подадена молба до съда на това основание се явява недопустима и оставена без разглеждане. В такъв случай, съдът ще остави без разглеждане молбата за реабилитация по право по чл. 86, ал. 1 от НК, но ще изпрати препис от определението на съответното Бюро съдимост за сведение.


Съгласно Наредба №8/26.02.2008г. за функциите и организацията на бюрата за съдимост, в свидетелство за съдимост не се вписва осъждането за престъпление, за което е настъпила реабилитация. А в чл. 34, ал. 4 от Наредбата е записано, че юрист от Бюро съдимост извършва преценка какви обстоятелства следва да се отразят в свидетелството за съдимост, предвид целта, за която се изисква издаването му.


Държавната такса, за молба за реабилитация, е в размер на 6 лева.


Относно свидетелство за съдимост на реабилитиран по право, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

240 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page