top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Самоуправство

Изпълнителното деяние на престъплението самоуправство от обективна страна се характеризира с наличието на претендирано от дееца действително или предполагаемо право, което той осъществява самоволно, не по установения от закона ред.


Даденото деяние, за да е съставомерно по чл. 323, ал. 1 от НК, налице трябва да е предварително оспорено имуществено право от насрещната страна по правоотношението, което да е било обективно изразено и безусловно обхванато от умисъла на дееца. Предварителното оспорване обаче не е необходимо да се е развило непременно като съдебен спор. Достатъчно е това да се е реализирало чрез фактически действия от насрещната страна. Прекият умисъл е формата и вида на вината.


Деецът, за да не бъде наказан, може да се ползва само когато нарушилият фактическото положение в кратък срок след неправомерните си действия възстанови фактическото положение, така че от деянието му да не се търпят вредни последици.


Относно престъпление самоуправство, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

293 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

コメント


bottom of page