top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Резерв от активи

Актуализирано: 13.06.2023 г.

Емитентите на токени, обезпечени с активи, поддържат постоянно резерв от активи. При предлагане на две или повече категории токени, прилага се отделен резерв за всяка от тях. Управителните органи управляват резервните активи и следят за адекватното създаване и унищожаване на токени.

Емитентите прилагат механизми за стабилизиране на токените, чрез следните процедури:

- съдържат референтните активи, спрямо които се стремят да стабилизират стойността си;

- описват вида и разпределението на резерва от активи;

- оценка на рисковете;

- създаване и унищожаване на токените;

- уточнява дали резервните активи се инвестират;

- инвестиционната политика;

- закупуване на токени и откупуване на токен в замяна на резервни активи.

На всеки 6 месеца се назначава независим одит на резервните активи.


Попечителство на резерв от активи

Емитентите на токени гарантират относно резервните активи:

- разделност от собствените активи;

- липса на обремененост с тежести;

- държане чрез попечителство;

- бърз достъп до тях.

Резервните активи, получени в замяна на токени, се отдават под попечителство до 5 работни дни след емитирането им от добре подбрани лицензиран доставчик на услуги за криптоактиви или кредитна институция. Подписва се писмен договор.

Кредитните институции държат под попечителство фиатни валути по отделна сметка, открита на името на емитента. Гарантират, че всички финансови инструменти са регистрирани по отделни сметки.

Доставчиците на услуги за криптоактиви откриват регистър позициите, собственост на емитентите, за да бъдат разграничени резервните активи.

Попечителите предприемат действия за да предотвратят конфликт на интереси между емитентите.


Инвестиране на резервните активи

Емитентите на токени могат да инвестират резервните активи само във високоликвидни финансови инструменти с минимален пазарен и кредитен риск, както и отрицателен ефект върху цената.


Права спрямо емитентите на токени или резервните активи

Емитентите прилагат процедури и политики относно правата на държателите на токени на вземане или откупуване, с които се определят:

- условията и сроковете за упражняване на правата;

- процедура за гарантирано откупуване на токените;

- начина оценка на стойностите на токените;

- условия за сетълмент;

- такси за упражняване на изброените права.


Емитентите на токени или доставчиците на услуги за криптоактиви не изплащат лихви за периода, през който държателите държат токените.


Относно резерв на активи, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.

3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page