top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Регулация на криптоактиви

Актуализирано: 8.06.2023 г.

Регулация на криптоактиви съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, дава цялостна законова рамка на ЕС, отнасяща се до:

- емитиране и допускане до търговия на криптоактиви;

- лицензиране и надзор върху доставчиците на услуги;

- функциониране, организация и управление на емитентите на токени;

- защитата на потребителите при емитиране, търговия, обмен и попечителство на криптоактиви;

- мерки за предотвратяване на пазарни злоупотреби.


Обхват на регулацията на криптоактиви

Регламентът се прилага по отношение на лицата, които участват в емитирането на криптоактиви. Това са юридически лица, които предлагат публично всякакъв вид криптоактиви или които желаят допускането им до платформа за търговия. Също така, лица, които предоставят услуги, свързани с емитирането на криптоактиви. Такива са:

- попечителство и управление от името на трети лица;

- управление на платформа за търговия;

- обмен срещу фиатна валута;

- обмен на едни криптоактиви срещу други;

- изпълняване на нареждания от името на трети лица;

- пласиране;

- получаване и предаване на нареждания от името на трети лица;

- предоставяне на консултации.


Относно приложението на Регламента, уреждащ криптоактивите, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.


51 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page