top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Регулация на криптоактиви

Предложения Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937, дава цялостна законова рамка на Съюза, отнасяща се до:

- емитиране и допускане до търговия на криптоактиви;

- лицензиране и надзор върху доставчиците на услуги;

- функциониране, организация и управление на емитентите на токени;

- защитата на потребителите при емитиране, търговия, обмен и попечителство на криптоактиви;

- мерки за предотвратяване на пазарни злоупотреби.


Обхват

Регламентът се прилага по отношение на лицата, които участват в емитирането на криптоактиви. Това са юридически лица, които предлагат публично всякакъв вид криптоактиви или които желаят допускането на тези криптоактиви до платформа за търговия. Също така, лица, които предоставят услуги, свързани с емитирането на криптоактиви. Такива са:

- попечителство и управление от името на трети лица;

- управление на платформа за търговия;

- обмен срещу фиатна валута;

- обмен на едни криптоактиви срещу други;

- изпълняване на нареждания от името на трети лица;

- пласиране;

- получаване и предаване на нареждания от името на трети лица;

- предоставяне на консултации.


Относно консултация във връзка с приложение на Регламента, уреждащ криптовалутите, моля, свържете се с нас, като отидете на контакти.


2 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page