Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Разпит на свидетел пред съдия

Разпит на свидетел пред съдия в досъдебното производство се осъществява, когато свидетелят няма да има възможност да се яви по-късно в съдебната фаза на производството или има вероятност да промени показанията си, които са от значение за разкриване на обективната истина. Разпитът се провежда по инициатива на органите на досъдебното производство, като се провежда пред компетентния първоинстанционен съд в едноличен състав, който не се запознава с делото. Възможно е присъствието на обвиняемия и неговия защитник. Те също имат право да поискат от органите на досъдебното производство да се разпита свидетел пред съдия.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

2 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички