Търсене
  • адв. Светослав Григоров

Разпит на обвиняемия пред съдия

Разпит на обвиняемия пред съдия в досъдебното производство се извършва по искане на прокурора и разследващите органи. Осъществява се пред компетентния първоинстанционен съд, според района в който се извършва действието. Съдията не разполага с делото, а само с искането, по което проверява собствената си компетентност, процесуалната легитимация на автора на искането и самоличността на обвиняемия.

По искане на обвиняемия разпитът може да се извърши с участието на защитник.

Обвиняемият може да откаже да дава обяснения.

Съдията оценява допустимостта на зададените въпрос, които трябва да са ясни и конкретни, да не подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор. Следи за доброволността на изявленията. При следи от насилие, съдията прави констатация в протокола и записва обясненията на обвиняемия за произхода им.

След като приключат въпросите поставени от органите на досъдебното производство, дава се възможност на защитника да зададе въпроси.


За да отговорим на Вашите въпроси, свържете се с нас, като отидете на контакти.

4 преглеждания0 коментари

Последни публикации

Виж всички