top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Продажба на запорирани дружествени дялове

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Прехвърляне на запорирани дружествени дялове на съдружник - възможно ли е?


Продажба на запорирани дружествени дялове

Вписаният запор върху притежаваните от съдружника дружествени дялове от капитала, наложени за обезпечаване на вземания на кредитора, забранява на длъжностите лица по регистрация при Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, да впишат промяна в титуляра на дяловете.


Прекратяване на участие в дружество

Единствената възможност съдружникът да не притежава вече запорираните дружествените дялове е, на основание чл. 125, ал. 2 от Търговския закон, да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направени най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Тази възможност за прекратяване на участието на съдружник в дружеството не може да бъде поставяна в зависимост от други юридически факти, включително уреждането на имуществените отношения между напускащия съдружник и дружеството и от съдбата на дружествените дялове.

Изтичането на срока на предизвестието прекратява членственото правоотношение. В този смисъл е Решение № 46/22.04.2010г. по търг. дело № 500/09г. на ВКС, което е задължително за българските съдилища и длъжностните лица от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Наложеният запор на дяловете на напускащия съдружник не е пречка да напусне дружеството, тъй като запорът върху дяловете ще се трансформира в запор върху вземането им по чл. 125, ал. 3 от Търговски закон, която сума следва да се заплати на кредитора по запора, а не на напусналия съдружник. Така интересът на кредитора остава защитен.


Относно продажба на запорирани дружествени дялове, свържете се с нас, като отидете на контакти.

995 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Σχόλια


bottom of page