• адв. Светослав Григоров

Принудително лечение по Закона за здравето

Актуализирано: Апр 17

На основание чл. 155 от Закона за здравето на задължително настаняване и лечение подлежат лица с психически разстройства, нуждаещи се от специални грижи за здравето. Психичните разстройства са записани в чл. 146 от ЗЗ. В ал. 1 на същия член са дефинирани като психично болни с установено сериозно нарушение на психичните функции или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване.


Влошено психично състояние и липса на критичност към заболяването, предпоставят необходимостта от настаняване за задължително лечение. Също и ако са налице данни за общественоопасно поведение, като нелекуването представлява риск за здравето на лицето и околните.


Избира се лице, което дава информирано съгласие за лечението на освидетелствания.

237 преглеждания

©2020 Адвокатско дружество "Станев и Григоров"

София, България