top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Принудително лечение по Закона за здравето

Актуализирано: 30.07.2023 г.

На основание чл. 155 от Закона за здравето на задължително настаняване и лечение подлежат лица с психически разстройства, нуждаещи се от специални грижи за здравето. Производството се разглежда като частно наказателно дело пред районния съд. Участие взема и прокурор. 


Психичните разстройства

Според чл. 146 от Закона за здравето са следните:

1. психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване;

2. лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменция;

3. лица с други нарушения на психичните функции, затруднения в обучението и трудности в адаптацията, изискващи медицинска помощ, грижи и подкрепа, за да живеят пълноценно в семейството и социалната среда.


Съдебно производство по принудително лечение

Защитата на предложеното за лечение лице е задължителна. Осъществява се от служебен защитник или упълномощен адвокат.


Производството протича в поне 2 открити съдебни заседания. Участие вземат лекар и близки на лицето.


Задължително се назначава съдебно-психиатрична експертиза, като вещото лице дава отговор на въпросите: от каква болест страда лицето, дали е необходимо стационарно или амбулаторно лечение и за какъв срок. 


Влошено психично състояние и липса на критичност към заболяването, предпоставят необходимостта от настаняване за задължително лечение. Също и ако са налице данни за общественоопасно поведение, като нелекуването представлява риск за здравето на лицето и околните.


Избира се лице, което дава информирано съгласие за лечението на освидетелствания. Това бива близък роднина или лице от общината.


Относно принудително лечение на лице с психично разстройство, свържете се с нас, като отидете на контакти.

4453 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page