top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прекратяване на трудов договор от инспекцията по труда

Актуализирано: 31.07.2023 г.

Работникът или служителят може да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор, поради това че работодателят е преустановил дейността си и не може да бъде намерен на адреса на управление, заявлението може да се подаде в инспекцията по труда по адреса на работодателя. Заявлението може да се подаде лично в инспекцията по труда, да се изпрати препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.


Заявител е работникът или служителят, негов адвокат-пълномощник или трето лице с нотариално заверено пълномощно. Правното основание за прекратяването е чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда. Срок на изпълнение на процедурата е 2 месеца и не се заплаща държавна такса.


Ако след проверка, извършена съвместно от контролните органи на инспекцията по труда, НОИ и НАП, се установи, че работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор се смята прекратен от момента на подаване на заявлението в инспекцията по труда.


Относно прекратяване на трудов договор от инспекцията по труда, свържете се с нас, като отидете на контакти.

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page