top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Прекратяване на договор за лизинг

Актуализирано: 31.07.2023 г.


Предсрочно прекратяване на договор за лизинг. Неустойки, които се дължат при неплащане на лизинговите вноски.


При забавяне на плащането на месечна лизинговa вноскa, обичайно се уговаря 1 % неустойка на ден върху тази сума, като няма лимит на максималния размер, който може да достигне. Лизингодателят същевременно може да прекрати действието на договора занапред чрез нотариална покана. Тогава автомобилът следва да се върне, като се подписва приемо-предавателен протокол. До този момент се начислява неустойката за забава, като се дължат и месечните вноски за периода, през който автомобилът се е намирал в лизингополучателя.

При предсрочно прекратяване на договора за лизинг се дължи и обезщетителна неустойка в размер на 20% от цялата лизингова цена, при пълно неизпълнение по вина на лизингополучателя, забава на плащане повече от 60 дни или връщане на автомобила предсрочно.

Тези неустойки могат да бъдат оспорени пред съда, поради прекомерност, неравноправност и нищожност. Подлежи на доказване неравноправното уговаряне на клаузи, излизащи извън присъщите функции на неустойката и противоречие с добрите нрави, нарушаващо принципите на справедливост и добросъвестност.


Относно прекратяване на договор за лизинг, свържете се с нас, като отидете на контакти.

266 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page