top of page
Търсене
  • Снимка на автораадв. Светослав Григоров

Получаване на изпълнителен лист след арбитражно решение

Арбитражните производства стават все по-популярни за разрешаване на правни спорове. След като получите решение от местния арбитражен съд, следващата стъпка е да се снабдите с изпълнителен лист.


Според чл. 404, т.1 от ГПК, решенията на арбитражните съдилища и спогодбите, сключени пред тях, се подлагат на принудително изпълнение.


Следва подаване на молба за издаване на изпълнителен лист до окръжния съд, в района на който е постоянният адрес или седалището на длъжника. Към молба се прилага заверен препис от арбитражното решение, както и необходимите доказателства, които удостоверяват, че решението е влязло в сила и е било връчено на длъжника.


Получаване на изпълнителен лист след арбитражно решение


Относно получаване на изпълнителен лист след арбитражно решение, моля, свържете се с мен, като отидете на контакти.

10 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Komentarze


bottom of page